SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2011397 
Opinto Näyttämöilmaisu 1 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Esittävän taiteen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa valitun näyttämöilmaisun lajin perusteet.

 
Opintojakson sisältö

Luennot, työpajat, harjoitteet,harjoitustyöt ja itsenäinen työ.

 
Arviointi

Asteikolle 1-5

 
 Palaa