SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081211 
Opinto Kulttuurisensitiivinen ja yhteisöllinen työ 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosionomikoulutus (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamisyöhön

 • osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • osaa toimia verkostoissa ja kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön.

 • ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa.

 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

 • osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

 
Opintojakson sisältö
 • kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen työ
 • aluetyö
 • verkostotyö
 • sosiokulttuurinen innostaminen
 • kotouttaminen
 
Arviointi

Arviointikohde:Oppimistehtävä

 
 Palaa