SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 2051197 
Opinto NY Startup! 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen ja pääsee käytännössä testaamaan liiketoimintaideoitaan. Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä monialaisissa tiimeissä eri korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiuksia kehittää, arvioida ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden tiimityöskentely-, projektinhallinta- ja viestintätaitoja.

www.nystartup.fi

 
Opintojakson sisältö

Yrityksen perustamistoimenpiteet, Mentorin hankinta, Liiketoimintasuunnitelma, Management report, Lean Canvas, Pitchaus, Some-näkyvyys, Lehdistötiedote, Aluemessut, Valtakunnalliset messut (NY Startup-finaali), Yrityksen vuosiraportti ja henkilökohtainen oppimispäiväkirja

 
Arviointi

0-5

 
 Palaa