SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5031257 
Opinto Teknillinen mekaniikka 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Konetekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia analysoimaan rakenteiden ja laitteiden tasapainon pysyvyyttä. Statiikan osiossa keskeisenä tavoitteena on määrittää rakenteen ulkoiseen tuentaan liittyvät staattiset voimat ja momentit. Tehtävänä on myös analysoida rakenteen sisäisten nivelpisteiden voimia ja mekanismien välityssuhteesta aiheutuvia voimavaikutuksia. Dynamiikan osiossa käsitellään liiketilan kiihdyttämiseen tai hidastamiseen tarvittavia voimia ja momentteja ja niiden vaikutusta ns. dynaamiseen tasapainoon. Kiihtyvyyksistä aiheutuvat voimavaikutukset otetaan huomioon ns. hitausvoimaperiaatteella.

 
Opintojakson sisältö
  • Newtonin mekaniikan peruslait
  • Voiman komponentit ja voimien yhteenlasku
  • Voiman momentti ja voimapari
  • Staattisesti samanarvoiset voimasysteemit
  • Painopiste, pintakeskiö ja jakautuneet kuormitukset
  • Massapisteen staattinen tasapaino
  • Tasokappaleen staattinen tasapaino
  • Palkkirakenteiden, nivelmekanismien ja ristikoiden tasapaino
  • Partikkelin liikkeen tasapaino
  • Tasokappaleen translaation voimavaikutukset
 
Arviointi

Arviointi asteikolla 1-5.

 
 Palaa