SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002327 
Opinto Liikuntatuutorointi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

Liikuntatuutori:

- aktivoi opiskelijoita liikkumaan ja lisää liikunnan harrastamista korkeakoulun sisällä

- kehittää omia johtamis- ja ryhmänohjaustaitojaan

- osallistuu korkeakoululiikunnan järjestämiseen ja kehittää liikuntapalveluita Turun AMK:ssa

- toimii oman liikuntaryhmänsä vetäjänä

- järjestää liikuntalajikokeiluita

- luo liikuntakulttuuria korkeakouluun

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hyvinvoinnin edistämiseen liikunnallisin keinoin ja perehtyy korkeakouluyhteisön liikuntatoimijoihin. Opiskelija oppii ryhmänjohtamistaitoja omaa ryhmää vetäessään sekä organisointitaitoja osallistuessaan liikuntatapahtumien järjestelyihin. Opintojaksolle osallistuminen edistää niin liikuntatuutorin omaa kuin tuutoroitavien opiskelijoiden liikunnallisia valmiuksia. Myös opiskelijan taito motivoida muita liikkumaan harjaantuu.

 
Arviointi

Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

 
 Palaa