SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi suomi

Yearly theme and competence goals

Degree Programme in Sustainable Development, NKEKES12 (Under editing)

Yearly theme and competence goals

1st year (2012-2013) A knower of sustainable development

2nd year (2013-2014) An implementer of sustainable development

3rd year (2014-2015) A developer of sustainable development

During the third year the focus of studies is on the field-specific studies of sustainable development. The student also starts familiarizing with his own line of specialization. The student is familiar with relevant sources of information and knows how to retrieve information. The student participates in different development projects and chooses his own line of specialization.

4th year (2015-2016) An expert-contributor of sustainable development

Competence goals of the degree programme
courseExtent12345678
3rd year (2014-2015) Total118
6021056 Thesis2
6021036 Argumentation3
6021023 Environmental hazards8
1001001 Study Skills and Professional Growth1
6021015 Socio-political implementation methods1
6021012 Research methods of the environment2
6021018 Environment-related economic instruments3
6021062 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 2
6021016 Information production, management and instruction2
6021013 Man, environment, and sustainable development6
6021024 Climate change and channels of influence8
6021037 Sustainable development in different cultures3
6021022 Research and development6
6021038 Environmental Protection in Developing Countries3
6021025 Sustainable development and consumption8
6021020 Ecological assessment of products and services5
6021014 Technical problem solving methods for promoting sustaianble development4
6021017 Administrative guidance methods3
6021026 Regional cooperation8
6021039 Environmental toxicology3
6021040 Promoting the ecological way of life3
6021027 Environmental education8
6021006 Fundamentals of environmental science3
6021010 Economic viewpoint on environmental issues3
6021058 Sustainable development research and development project8
6021035 Work placement12
1Individual scale innovation competences4Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen7Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
2Communal scale innovation competences5Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen8Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
3Network scale innovation competences6Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
  Vaihda esityskieleksi suomi