SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, TKES09 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2009-2010)

2. vuosi (2010-2011)

3. vuosi (2011-2012)

4. vuosi (2012-2013)

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus
4. vuosi (2012-2013) Yhteensä31
1000320 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
4020157 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot1
4020158 Hallinnolliset ohjauskeinot3
4020139 Taloudellinen ympäristöohjaus2
6021051 Opinnäytetyö13
4020184 Tutkimus ja kehittämistyö1
4020140 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
4020161 Corporate Social Resbonsibility (CSR)3
4020177 Kestävän kehityksen projekti3
  Vaihda esityskieleksi englanti