SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, TKES09 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2009-2010)

2. vuosi (2010-2011)

3. vuosi (2011-2012)

4. vuosi (2012-2013)

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus
3. vuosi (2011-2012) Yhteensä74
1000320 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
4020153 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat3
4020129 Taloudellinen ympäristönäkökulma3
4020133 Ympäristön tutkimustaidot2
4020154 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys6
4020192 Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus2
4020158 Hallinnolliset ohjauskeinot3
4020139 Taloudellinen ympäristöohjaus3
4020141 Ecological Assessment of Products and Services5
4020191 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä2
4020065 Harjoittelu12
6021051 Opinnäytetyö2
4020196 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi4
4020163 Kestävä kehitys ja kuluttaminen8
4020149 Minun Saaristomereni3
4020189 Saaristomeri - Itämeri3
4020184 Tutkimus ja kehittämistyö4
4020164 Ympäristöriskit8
  Vaihda esityskieleksi englanti