SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, TKES09 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2009-2010)

2. vuosi (2010-2011)

3. vuosi (2011-2012)

4. vuosi (2012-2013)

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus
2. vuosi (2010-2011) Yhteensä79.5
1000320 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
1000004 Toinen kotimainen kieli3
4020155 Englanti2
4020125 Ympäristötieteen perusteet1
4020153 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat4
4020193 Taloudellisen toiminnan perusteet6
4020129 Taloudellinen ympäristönäkökulma3
4020133 Ympäristön tutkimustaidot8
4020154 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys2
4020157 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot4
4020191 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä4
4020065 Harjoittelu12
4020196 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi7
4020150 Pro Healthy Life3
4020160 Paikkatietotekniikka 23
4020152 Foreign Lecturers3
4020181 National Parks in Finland1,5
4020166 Kestävä kehitys ja kehitysmaat8
4020140 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
  Vaihda esityskieleksi englanti