SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, TKES09 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2009-2010)

2. vuosi (2010-2011)

3. vuosi (2011-2012)

4. vuosi (2012-2013)

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus
1. vuosi (2009-2010) Yhteensä71
1000320 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu2
1000003 Suomen kieli ja viestintä3
4020155 Englanti2
4020188 Kestävän kehityksen perusteet5
4020125 Ympäristötieteen perusteet12
4020124 Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet12
4020153 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat2
4020193 Taloudellisen toiminnan perusteet3
4020197 Tiedonhallinta5
4020154 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys3
4020157 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot2
4020192 Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus5
4020158 Hallinnolliset ohjauskeinot3
4020191 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä4
4020065 Harjoittelu6
4020196 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi2
  Vaihda esityskieleksi englanti