SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES12 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen toteuttaja

3. vuosi (2014-2015) Kestävän kehityksen kehittäjä

4. vuosi (2015-2016) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Neljäntenä opiskeluvuonna lähes kaikki pakolliset opintojaksot on suoritettu ja opiskelija syventää osaamista valitsemillaan osa-alueilla, osallistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa ja osana oikeaa työelämäyhteisöä, tuo panoksensa yhteisön käyttöön ja hakee paikkaansa kestävän kehityksen osaajana ja vaikuttajana (yritykset, kunna, järjestöt, paikalliset toimijat).

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus12345678
4. vuosi (2015-2016) Yhteensä90
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
6021056 Opinnäytetyö13
6021019 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
6021017 Hallinnolliset ohjauskeinot3
6021028 Yrittäminen ja kestävä kehitys8
6021029 Globalisoituminen8
6021068 Kestävän kehityksen projekti3
6021030 Kestävä kehitys ja kehitysmaat8
6021008 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat3
6021031 Rakentaminen ja ympäristö8
6021044 Minun saaristomereni3
6021033 Maaseudun ja kylien kehittäminen8
6021048 Business & Environment3
6021067 Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti8
6021053 Environmental Marketing3
6021059 CAD-jatkokurssi3
6021060 Paikkatiedon jatkokurssi3
1Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit4Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen7Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
2Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit5Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen8Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
3Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit6Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti