SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES12 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen toteuttaja

3. vuosi (2014-2015) Kestävän kehityksen kehittäjä

Kolmantena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät kestävän kehityksen alakohtaisiin opintoihin samalla kun opiskelija aloittaa perehtymisen omaan erikoistumisalueeseensa. Hän tuntee tiedon lähteet ja osaa hakea tietoa. Opiskelija osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin ja valitsee oman erikoistumislinjansa.

4. vuosi (2015-2016) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

2 Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit

  • osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
  • osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
  • osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen ja yhdistäen erialojen tietoja ja menetelmiä
  • osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
  • osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus12345678
3. vuosi (2014-2015) Yhteensä118
6021056 Opinnäytetyö2
6021036 Argumentointi3
6021023 Ympäristöriskit8
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
6021015 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot1
6021012 Ympäristön tutkimustaidot2
6021018 Taloudellinen ympäristöohjaus3
6021062 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 2
6021016 Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus2
6021013 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys6
6021024 Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen8
6021037 Kestävä kehitys eri kulttuureissa3
6021022 Tutkimus ja kehittämistyö6
6021038 Environmental Protection in Developing Countries3
6021025 Kestävä kehitys ja kuluttaminen8
6021020 Ecological assessment of products and services5
6021014 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi4
6021017 Hallinnolliset ohjauskeinot3
6021026 Lähialueyhteistyö8
6021039 Ympäristötoksikologia3
6021040 Ekologisen elämäntavan edistäminen3
6021027 Ympäristökasvatus8
6021006 Ympäristötieteen perusteet3
6021010 Taloudellinen ympäristönäkökulma3
6021058 Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti8
6021035 Harjoittelu12
1Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit4Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen7Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
2Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit5Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen8Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
3Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit6Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti