SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES12 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen toteuttaja

Toisena opiskeluvuotena opinnot painottuvat selkeämmin ympäristöalan ammatilliseen osaamiseen. Opiskelussa käydään läpi keskeiset ympäristöalan ja kestävän kehityksen teemat, jotta voidaan toimia eri ammattialojen asiantuntijaverkostossa ja osataan hakea asiantuntijatietoa kulloinkin ajankohtaisesta kestävän kehityksen piiriin kuuluvasta aihealueesta. Toisen opintovuoden lopussa kestävän kehityksen opiskelijalla on monipuolinen käsitys kestävän kehityksen eri tekijöistä, kestävän kehityksen lähes kaikkia toimialoja läpileikkaavasta luonteesta, eri osa-alueiden suhteellisesta merkityksestä sekä kestävän kehityksen keskeisestä toimintaverkostoista. Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on jo kyky toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita yhteiskunnallisessa toiminnassaan.

3. vuosi (2014-2015) Kestävän kehityksen kehittäjä

4. vuosi (2015-2016) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

3 Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

  • osaa luoda ja ylläpitää työelämäyhteyksiä
  • osaa toimia verkostoissa
  • kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön
  • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus12345678
2. vuosi (2013-2014) Yhteensä81
6021062 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 4
6021012 Ympäristön tutkimustaidot8
6021015 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot6
6021018 Taloudellinen ympäristöohjaus2
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
6021019 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
6021013 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys2
6021014 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi7
1001004 English Professional Skills, B21
1001019 Svenska i arbetslivet3
6021041 Kestävän kehityksen projekti3
6021006 Ympäristötieteen perusteet1
6021008 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat4
6021009 Taloudellisen toiminnan perusteet6
6021010 Taloudellinen ympäristönäkökulma3
6021032 Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus8
6021046 Foreign Lecturers3
6021052 Ravitsemusekologia3
6021035 Harjoittelu12
1Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit4Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen7Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
2Yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit5Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen8Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
3Verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit6Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti