SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES10 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2010-2011) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2011-2012) Kestävän kehityksen toteuttaja

3. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen kehittäjä

4. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Neljäntenä opiskeluvuonna lähes kaikki pakolliset opintojaksot on suoritettu ja opiskelija syventää osaamista valitsemillaan osa-alueilla, osallistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa ja osana oikeaa työelämäyhteisöä, tuo panoksensa yhteisön käyttöön ja hakee paikkaansa kestävän kehityksen osaajana ja vaikuttajana (yritykset, kunna, järjestöt, paikalliset toimijat).

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011
4. vuosi (2013-2014) Yhteensä71
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
6021028 Yrittäminen ja kestävä kehitys8
6021029 Globalisoituminen8
6021031 Rakentaminen ja ympäristö8
6021033 Maaseudun ja kylien kehittäminen8
6021044 Minun saaristomereni3
6021048 Business & Environment3
6021056 Opinnäytetyö13
6021060 Paikkatiedon jatkokurssi3
6021058 Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti8
6021017 Hallinnolliset ohjauskeinot3
6021015 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot1
6021019 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
1Itsensä kehittäminen5Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen9Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
2Eettinen osaaminen6Kansainvälisyysosaaminen10Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
3Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen7Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen11Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
4Kehittämistoiminnan osaaminen8Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti