SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES10 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2010-2011) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2011-2012) Kestävän kehityksen toteuttaja

3. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen kehittäjä

Kolmantena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät kestävän kehityksen alakohtaisiin opintoihin samalla kun opiskelija aloittaa perehtymisen omaan erikoistumisalueeseensa. Hän tuntee tiedon lähteet ja osaa hakea tietoa. Opiskelija osallistuu erilaisiin kehittämishankkeisiin ja valitsee oman erikoistumislinjansa.

4. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011
3. vuosi (2012-2013) Yhteensä95
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
6021008 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat3
6021012 Ympäristön tutkimustaidot2
6021016 Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus2
6021020 Ecological assessment of products and services5
6021021 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä2
6021024 Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen8
6021026 Lähialueyhteistyö8
6021037 Kestävä kehitys eri kulttuureissa3
6021039 Ympäristötoksikologia3
6021040 Ekologisen elämäntavan edistäminen3
6021041 Kestävän kehityksen projekti3
6021013 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys6
6021035 Harjoittelu12
6021056 Opinnäytetyö2
6021036 Argumentointi3
6021017 Hallinnolliset ohjauskeinot3
6021018 Taloudellinen ympäristöohjaus3
6021014 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi2
6021023 Ympäristöriskit8
6021015 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot2
6021010 Taloudellinen ympäristönäkökulma6
6021022 Tutkimus ja kehittämistyö2
6021042 Kestävää kehitystä edistävää toimintaa3
1Itsensä kehittäminen5Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen9Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
2Eettinen osaaminen6Kansainvälisyysosaaminen10Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
3Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen7Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen11Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
4Kehittämistoiminnan osaaminen8Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti