SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES10 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2010-2011) Kestävän kehityksen tuntija

2. vuosi (2011-2012) Kestävän kehityksen toteuttaja

Toisena opiskeluvuotena opinnot painottuvat selkeämmin ympäristöalan ammatilliseen osaamiseen. Opiskelussa käydään läpi keskeiset ympäristöalan ja kestävän kehityksen teemat, jotta voidaan toimia eri ammattialojen asiantuntijaverkostossa ja osataan hakea asiantuntijatietoa kulloinkin ajankohtaisesta kestävän kehityksen piiriin kuuluvasta aihealueesta. Toisen opintovuoden lopussa kestävän kehityksen opiskelijalla on monipuolinen käsitys kestävän kehityksen eri tekijöistä, kestävän kehityksen lähes kaikkia toimialoja läpileikkaavasta luonteesta, eri osa-alueiden suhteellisesta merkityksestä sekä kestävän kehityksen keskeisestä toimintaverkostoista. Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on jo kyky toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita yhteiskunnallisessa toiminnassaan.

3. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen kehittäjä

4. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011
2. vuosi (2011-2012) Yhteensä116
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1
1001002 Toinen kotimainen kieli, ruotsi3
1001004 English Professional Skills, B21
6021008 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat4
6021009 Taloudellisen toiminnan perusteet6
6021012 Ympäristön tutkimustaidot8
6021021 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä4
6021013 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys2
6021035 Harjoittelu12
6021018 Taloudellinen ympäristöohjaus2
6021025 Kestävä kehitys ja kuluttaminen8
6021027 Ympäristökasvatus8
6021053 Environmental Marketing3
6021045 Pro Healthy Life3
6021059 CAD-jatkokurssi3
6021006 Ympäristötieteen perusteet3
1001019 Svenska i arbetslivet3
6021046 Foreign Lecturers3
6021014 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi9
6021032 Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus8
6021030 Kestävä kehitys ja kehitysmaat8
6021015 Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot4
6021038 Environmental Protection in Developing Countries3
6021043 Ilmastomuutos paikallisesti3
6021019 Organisaatioiden ohjausjärjestelmät4
1Itsensä kehittäminen5Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen9Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
2Eettinen osaaminen6Kansainvälisyysosaaminen10Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
3Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen7Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen11Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
4Kehittämistoiminnan osaaminen8Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti