SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuositeema ja osaamistavoitteet

  Vaihda esityskieleksi englanti

Vuositeema ja osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen koulutusohjelma, NKEKES10 (Muokattavana)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2010-2011) Kestävän kehityksen tuntija

Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on oppia käyttämään oppimisen työkaluja ja oppia arvioimaan omaa osaamista ja kehittymistä ammatillisiin tavoitteisiin nähden. Ammattikorkeakouluopintoihin liittyvien yleisopintojen lisäksi opintoihin kuuluu jo myös kestävän kehityksen koulutusalan omia opintoja ja projekteja. Ensimmäisenä opintovuonna opitaan kestävän kehityksen peruskäsitteistö ja nähdään kestävä kehitys ei ainoastaan ekologisena vaan koko yhteiskuntaa haastavana toimintatapana. Keskeisiä teemoja ovat myhös luonnonvarojen, materiaalivirtojen, energiatalouden, liiketoiminnan ja ympäristöliiketoiminnan perusteita, perehdytään kestävän kehityksen mittareihin ja tutustutaan ympäristöalan toimintaympäristöön.

2. vuosi (2011-2012) Kestävän kehityksen toteuttaja

3. vuosi (2012-2013) Kestävän kehityksen kehittäjä

4. vuosi (2013-2014) Kestävän kehityksen osaaja-vaikuttaja

Koulutuksen osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011
1. vuosi (2010-2011) Yhteensä76
1001001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu2
1001006 Suomen kieli ja viestintä 3
1001004 English Professional Skills, B22
6021003 Kestävän kehityksen perusteet5
6021034 Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet12
6021008 Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat2
6021009 Taloudellisen toiminnan perusteet3
6021011 Tiedonhallinta5
6021016 Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus5
6021021 Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä4
6021013 Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys3
6021035 Harjoittelu6
6021017 Hallinnolliset ohjauskeinot3
6021052 Ravitsemusekologia3
6021050 Saaristomeri - Itämeri3
6021049 National Parks in Finland3
6021006 Ympäristötieteen perusteet10
6021014 Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi2
1Itsensä kehittäminen5Organisaatio- ja yhteistoimintaosaaminen9Suunnitteluprosessien hallinta ja menetelmien osaaminen
2Eettinen osaaminen6Kansainvälisyysosaaminen10Taloudellisten ohjauskeinojen soveltamistaito
3Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen7Luonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen11Tietoyhteiskunnan työmuotojen hallinta ja ammatillinen kehittyminen
4Kehittämistoiminnan osaaminen8Kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
  Vaihda esityskieleksi englanti