SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuosisuunnitelma

 Palaa

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (NKEKES12) 3. opintovuosi (2014-2015)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyys Kevät Ryhmät
Yhteensä714823
Yhteensä714823
PERUSOPINNOT
Ammatillinen kasvu 3 / Perustoteutus1001001CHalonen Sirpa
11
Maantieteellinen näkökulma ympäristökysymyksiin / Perustoteutus6021006CHietaranta Jari
33
Logistiikka / Perustoteutus6021010BRantanen Helena
33
AMMATTIOPINNOT
Aineiden kulkeutuminen ja vaikutus ympäristöön / Perustoteutus6021012DNorström Anne
22
Kaavoitus ja maankäyttö / Perustoteutus6021013DHietaranta Jari
Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
33
Ympäristövaikutusten arviointi / Perustoteutus6021013EHietaranta Jari
33
Ilman suojelu / Perustoteutus6021014CNurmio Juha
22
Kiinteistönhuolto / Perustoteutus6021014FKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
22
Ympäristöpolitiikka / Perustoteutus6021015CHalonen Sirpa
02
Työelämätieto / Perustoteutus6021015DHalonen Sirpa
11
Julkaisu ja kuvankäsittely / Perustoteutus6021016CErnvall Sirpa
22
Ympäristöterveydenhuolto / Perustoteutus6021017BHuhta Arto
33
Taloudelliset ohjauskeinot / Kesätoteutus6021018AHietaranta Jari
33
Taloudelliset ohjauskeinot / Perustoteutus6021018AHietaranta Jari
33
Ecological assessment of products and services / Perustoteutus6021020Penttinen Ilpo
Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
55
Projektin suunnittelu ja hallinta / Perustoteutus6021021EHietaranta Jari
22
Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät / Perustoteutus6021022AHalonen Sirpa
Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
22
Tilastollisen aineiston analyysi / Perustoteutus6021022BErnvall Sirpa
22
Kvalitatiivinen aineisto ja sen analyysi / Perustoteutus6021022CHalonen Sirpa
22
Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti / Perustoteutus6021058Hietaranta Jari
844
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
Harjoittelu 1 / Perustoteutus6021035AHietaranta Jari
06
Harjoittelu 2 / Perustoteutus6021035BHietaranta Jari
000
Harjoittelu 3 / Perustoteutus6021035CHietaranta Jari
1212
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö / Perustoteutus6021056Hietaranta Jari
22

 Palaa