SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuosisuunnitelma

 Palaa

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (NKEKES12) 1. opintovuosi (2012-2013)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyys Kevät Ryhmät
Yhteensä833746
Yhteensä833746
PERUSOPINNOT
Ammatillinen kasvu 1 / Perustoteutus1001001AMatilainen Hilkka
211
Suomen kieli ja viestintä / Perustoteutus1001006Nurminen Laura
321
English Professional Skills, B2 / Perustoteutus1001004Aaltonen Marjo
22
Johdatus kestävään kehitykseen / Perustoteutus6021003AMatilainen Hilkka
33
Luonnonvarat ja niiden käyttö / Perustoteutus6021003BLyytinen Sami
22
Ympäristöekologia / Perustoteutus6021006AMatilainen Hilkka
22
Solu- ja mikrobiologia / Perustoteutus6021006BMatilainen Hilkka
44
Kestävän kehityksen ympäristönsuojeluun perustuvat lähtökohdat / Perustoteutus6021006DLyytinen Sami
33
Matematiikka / Perustoteutus6021034ATuominen Tuire
321
Fysiikka / Perustoteutus6021034BAittapelto Suvi
33
Kemia / Perustoteutus6021034CKajanen Annikka
633
Kasvatukselliset lähtökohdat / Perustoteutus6021008BKeinänen Meiju
22
Kansantalouden perusteet / Perustoteutus6021009AHeikkilä Markku
33
Tiedonhaku / Perustoteutus6021011ATuominen Tuire
11
Tiedon käsittely / Perustoteutus6021011BTuominen Tuire
422
AMMATTIOPINNOT
Kulttuurin vaikutukset ympäristöön / Perustoteutus6021013BMatilainen Hilkka
22
Ekologinen viljely / Perustoteutus6021013CKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Halonen Sirpa
11
Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan / Perustoteutus6021014AKajanen Annikka
22
Ympäristöviestintä / Perustoteutus6021016AKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Koivisto Anna
312
Ympäristökasvatus / Perustoteutus6021016BKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Halonen Sirpa
22
Ympäristölainsäädäntö / Perustoteutus6021017ALyytinen Sami
33
Ympäristösuunnittelun perusteet / Perustoteutus6021021BHietaranta Jari
11
Energy and sustainable development / Perustoteutus6021064844
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kestävää kehitystä edistävää toimintaa / Perustoteutus6021042Halonen Sirpa
33
Ilmastomuutos paikallisesti / Perustoteutus6021043Koivisto Anna
33
Pro Healthy Life / Perustoteutus6021045Matilainen Hilkka
33
National Parks in Finland / Perustoteutus6021049Lyytinen Sami
33
Saaristomeri - Itämeri / Perustoteutus6021050Matilainen Hilkka
Vähä-Heikkilä Anu
33
Introduction to energy and sustainable development / Perustoteutus6021063Okunhon Eseosa
33
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa