SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuosisuunnitelma

 Palaa

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (NKEKES10) 4. opintovuosi (2013-2014)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyys Kevät Ryhmät
Yhteensä2514.510.5
Yhteensä2514.510.5
PERUSOPINNOT
Ammatillinen kasvu 4 / Perustoteutus1001001DMatilainen Hilkka
Halonen Sirpa
10,50,5
AMMATTIOPINNOT
Työelämätieto / Perustoteutus6021015DHalonen Sirpa
11
Ihmiseen kohdistuva ympäristövaikutusten arvionti / 16021017CKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
33
Ihmiseen kohdistuva ympäristövaikutusten arvionti / Perustoteutus6021017CKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Halonen Sirpa
33
Taloushallinto / Perustoteutus6021019AHeikkilä Tarja
22
Työyhteisön johtaminen / Perustoteutus6021019BWindahl Riitta
22
Kvalitatiivinen aineisto ja sen analyysi / Perustoteutus6021022CHalonen Sirpa
22
Globalisoituminen / Perustoteutus6021029Heikkilä Markku
Mbare Otieno
844
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Business & Environment / Perustoteutus602104833
Paikkatiedon jatkokurssi / Perustoteutus6021060Kaseva Antti
33
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa