SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuosisuunnitelma

 Palaa

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (NKEKES10) 1. opintovuosi (2010-2011)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyys Kevät Ryhmät
Yhteensä762947
Yhteensä762947
PERUSOPINNOT
Ammatillinen kasvu 1 / Perustoteutus1001001AMatilainen Hilkka
211
Suomen kieli ja viestintä / Perustoteutus1001006Mäkinen Marjatta
321
English Professional Skills, B2 / Perustoteutus1001004Aaltonen Marjo
22
Johdatus kestävään kehitykseen / Perustoteutus6021003AMatilainen Hilkka
321
Luonnonvarat ja niiden käyttö / Perustoteutus6021003BLyytinen Sami
22
Ympäristöekologia / 10016021006AMatilainen Hilkka
321
Solu- ja mikrobiologia / Perustoteutus6021006BMatilainen Hilkka
44
Kestävän kehityksen ympäristönsuojeluun perustuvat lähtökohdat / Perustoteutus6021006DLyytinen Sami
33
Matematiikka / Perustoteutus6021034ATuominen Tuire
321
Fysiikka / Perustoteutus6021034BAittapelto Suvi
33
Kemia / Perustoteutus6021034CKajanen Annikka
633
Kasvatukselliset lähtökohdat / Perustoteutus6021008BSiirilä Sanna
22
Kansantalouden perusteet / Perustoteutus6021009AHeikkilä Markku
33
Tiedonhaku / Perustoteutus6021011ATuominen Tuire
11
Tiedon käsittely / Perustoteutus6021011BTuominen Tuire
422
AMMATTIOPINNOT
Kulttuurin vaikutukset ympäristöön / Perustoteutus6021013BMatilainen Hilkka
22
Ekologinen viljely / Perustoteutus6021013CHalonen Sirpa
Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
11
Johdatus ympäristönsuojelutekniikkaan / Perustoteutus6021014AKajanen Annikka
22
Ympäristöviestintä / Perustoteutus6021016AKoivisto Anna
312
Ympäristökasvatus / Perustoteutus6021016BKoivisto Jenni
22
Ympäristölainsäädäntö / Perustoteutus6021017ALyytinen Sami
33
Projektipaja / Perustoteutus6021021AKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
33
Ympäristösuunnittelun perusteet / Perustoteutus6021021BHietaranta Jari
11
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
National Parks in Finland / Perustoteutus6021049Lyytinen Sami
33
Saaristomeri - Itämeri / Perustoteutus6021050Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
33
Ravitsemusekologia / Perustoteutus6021052Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
33
Ravitsemusekologia / Perustoteutus602105233
HARJOITTELU
Harjoittelu 1 / Perustoteutus6021035AMatilainen Hilkka
66
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa