SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Vuosisuunnitelma

 Palaa

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (TKES09) 1. opintovuosi (2009-2010)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyys Kevät Ryhmät
Yhteensä000
Yhteensä000
PERUSOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa