SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Oppimistapahtumat

 Palaa

ToteutusToinen kotimainen kieli (1000004) / Perustoteutus (1003)

Klo
01.01.2012  24,0  Sirpa Niittymäki  

Kevään 2012 tunnit

  (24 lähituntia)

LÄHITUNNIT

Alakohtaisia tekstejä: kirjallisia ja suullisia harjoituksia ,sisältö tarkennetaan myöhemmin (16 h)

Kirjallinen koe (2 h) 

Suulliset esittelyt ja  niiden arviointi (6 h) .

 

 

 Palaa