SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021018A Taloudelliset ohjauskeinot, 3.00 op, 80 h
Taloudellinen ympäristöohjaus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm18.09.2014 - 31.12.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.09.2014 (klo 08:00) - 15.10.2014
Toteutustapa Tentti
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä 25.11.2014 
Uusintatenttipäivät 25.02.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 22.04.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 27.05.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan kirjallisuuden avulla (ks alla), joka tentitään kokonaisuudessaan.

Viikolla 38 to 18.9 klo 15.15 pidetään lyhyt kokoontuminen ja alustus opintojaksoon liittyen

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson laajuus on 3 op (80 h)

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana muodostuu (1/1) kirjallisuuskuulustelusta. Koko kirjallisuus on tentittävä yhdellä kertaa

Edeltävyysehdot

Opintojakson suorittaminen ei edellytä akaisempia opintoja. Suositeltavaa olisi, että opiskelijalla olisi entuudestaan peruskästys talouteen littyvästä terminologista ja ympäristölainsäädännöstä. Tietojen puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumasta opintojaksolle.

Oppimateriaali

Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää seuraavien teosten tenttimistä:

1) Nykänen, J.(toim.): Päästökauppa ja ympäristöhyödykkeiden markkinat. 157 s. Edita 2004, Helsinki.

2) Ikonen, H. & Kivimäki, A.(toim.): Suuri harppaus. Miten kehitysmaiden talouskasvu vaikuttaa ympäristöön. ss 1-108, Edita 2006.

3) Porvari, M.& Hilden, M.(2006). Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi. Suomen Ympäristökeskus. Ympäristöpolitiikka. Opas 122, 51s. (teos ladattavissa SYKEN sivulta www.ympäristö.fi/julkaisut).

4)Hiltunen, M. (2004). Ympäristönsuojelun taloudelliset ohjauskeinot Suomessa. Suomen Ympäristökeskus. Ympäristöpolitiikka 676, 32s. (teos ladattavissa SYKEN sivulta www.ympäristö.fi/julkaisut).

Verkko-oppimateriaali

Verkkomateriaalia ei ole. Opintojakson suorittaminen perustuu yllä olevaan kiejallisuuteen

Oppimisalusta

Oppimisalustaa ei ole

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
RAUTAVA, TAPIO (2000). Ympäistönsuojelun taloudelliset ohjaukeinot kunnissa. pro-gradu työ. Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos. Kunnallitalous.
.
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojaksoon ei liity erityisiä järjestelyjä. Opintojakson voi tenttiä viikolla 48 (tarkempi päivä ja ajankohta selviää myöhemmin) tai yleisinä tenttipäivinä ks tarkemmin luentoilmoitus.

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudu kustannuksia opiskelijalle

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat