SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021006C Maantieteellinen näkökulma ympäristökysymyksiin, 3.00 op, 80 h
Ympäristötieteen perusteet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1006
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.09.2014 - 21.11.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2014 (klo 08:00) - 30.10.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.12.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 22.04.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opettajana Mervi Tiensuu-Tsiopoulos; mekati10@gmail.com

Maantieteen peruskäsitteisiin ja ajattelutapoihin tutustuminen painottaen kaupunkitutkimusta, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen peruslähtökohtia, kulttuurimaantieteen menetelmiä, konkreettisena kohteena kurssilla on Skanssin kaupunginosa.

Sisältörunko

10.9.14 Itsenäinen ensikosketus Skanssin kaupunginosaan netin kautta

17.9.14 Maantieteen peruskäsitteit, kaupunkisuunnittelun perusasioita (Skanssi esimerkkinä), harjoitustyöryhmät muodostetaan

24.9.14 Kaupunkisuunnittelusta Skanssia ajatellen, tutkimusmenetelmiin perehtyminen, harjoitustöiden edistäminen

1.10.14 Harjoitustyöt lukkoon, tutkimusmenetelmien valinta, Skanssin alueesta tarkemmin: Skanssin kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa

17.10.14 Tutkimussuunnitelmien arviointi, menetelmät tarkemmin, harjoitustyön edistäminen ryhmittäin

24.10.14 Syysloma, ryhmätyöskentelyä

5.11.14 Ryhmätyöskentelyä (ope apuna jos tarvetta)

12.11.14 Ryhmätöiden esittely

19.11.14 Ryhmätöiden esittely, palautekeskustelu

Harjoitustyö: ryhmittäin (max. 4 hlöä) tehty kysely tai selvitys Skanssin kaupunginosassa

*opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan

*mm. palvelutarpeista, liikenneratkaisuista, energiaratkaisuista, sosiaalisista näkökulmista kuten yhteisöasumisesta

Harjoitustyön muoto: tapaustutkimus, haastattelu, survey-tutkimus

Kirjallinen työ palautetaan viim. ke 26.11.2014 klo 24 sähköpostilla mekati10@gmail.com

Kurssin mahdollisia poissaoloja korvaavat lisätehtävät on palautettava 3.12.14 mennessä

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

osallistuminen luennoille, harjoitustyö harjoitustyön laatu ja sovitussa aikataulussa pysyminen

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat