SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021035C Harjoittelu 3, 12.00 op, 320 h
Harjoittelu
HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015, Syys 2015-2016, Kevät 2015-2016
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.07.2016
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.08.2014 (klo 08:00) - 01.12.2016
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2017 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2017 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Syventävä harjoittelu 12 op
Syventävä harjoittelu suoritetaan kuudennen lukukauden  aikana erilaisissa ammattitaitoa syventävissä työkohteissa.
Tavoitteet:
Opiskelija pystyy toimimaan ammattialaansa  vastaavissa työtehtävissä ja kykenee työyhteisön jäsenenä syventämään ja kehittämään omaa ammatillista asiantuntijuuttaan.

 

Opiskelija suorittaa harjoittelun koulutusohjelman hyväksymässä harjoittelupaikassa.

Ennen harjoittelun alkamista opiskelija hyväksyttää ja palauttaa harjoittelusopimuksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle ja tekee harjoittelusuunnitelman.

Harjoittelun aikana opiskelija tekee sopimuksessa sovitut tehtävät harjoittelupaikassa sekä palauttaa optimaan oppimistehtävät ja harjoitteluraportin.

Harjoittelun jälkeen opiskelija  osallistuu koulutusohjelman järjestämään harjoittelun raportointiseminaariin ja  raportoi omasta harjoittelustaan.

Opiskelija esittää omasta harjoittelustaan harjoittelu- tai työtodistuksen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Harjoittelu 3 on 324 tuntia opiskelijan työtä, joista yhy. n. 10 tuntia harjoittelusuunnitelman, oppimistehtävien ja raportin tekemiseen sekä harjoittelun palauteseminaariin osallistumiseen.

Arvosanan muodostuminen

Arviointi asteikolla hyväksytty/täydennettävä

Edeltävyysehdot

Harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Oppimateriaali

Koulutusohjelman harjoitteluohjeet ym. materiaalia ja ohjeistusta Optimassa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

harjoittelupaikan ilmoittamat

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Harjoittelun raportointiseminaari syyskuussa 2014

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

palautetta voi antaa harjoittelun palauteseminaarissa ja/tai palautepäivässä

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat