SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021022A Tutkimus ja kehittämistyön menetelmät, 2.00 op, 53 h
Tutkimus ja kehittämistyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 21.10.2014
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika02.06.2014 (klo 08:00) - 20.10.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 14.11.2014 
Tenttipäivä 21.10.2014 
Uusintatenttipäivät 26.11.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 17.12.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )

26.11 ja 17.12.2014

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämis prosessin ja osaa soveltaa erilaisia lähestymis- ja menettelytapoja. Hän syventää tiedonhakutaitojaan ja käsitystään tiedosta ja sen saatavuudesta. Opiskelija osaa kiinnittää tietojaan omaan opinnäytetyöhön ja  osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menettelyjä osana ammatillista osaamistaan

Sisältö

Tavoitteet, orientointi

Tieto ja tutkimus

Erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja

       Tutkimus- ja kehittämisprosessi :

Aiheenvalinta ja ongelman/tehtävän rajaaminen;

Viitekehys

Kohdejoukon valinta

Aineiston kokoaminen

AMK:n projektitoiminta ja opinnäytetyö

Aineiston analyysi

Raportointi ja arviointi

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetusta on 24  tuntia, joista 4 tuntia on kirjaston henkilöstön toteutumaa syventävää tiedonhakua.

Kirjallisuuteen tutustuminen  ja tehtävien tekeminen  20

Tenttiin valmistautuminen    10, Yhteensä 54 tuntia opiskeljan työtä

Arvosanan muodostuminen
Hyväksytty suoritus edellyttää:
osallistumista opetustilanteisiin ja harjoituksiin
hyväksyttyä tenttisuoritusta/ryhmätentti
arviointi hyväksytty/hylätty
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Opetusmateriaalit Optimassa

Oppikirjana: Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara: Tutki ja kirjoita, 2009.
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat