SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021017B Ympäristöterveydenhuolto, 3.00 op, 80 h
Hallinnolliset ohjauskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHuhta Arto
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.12.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika31.07.2014 (klo 08:00) - 31.10.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä 04.11.2014 
Uusintatenttipäivät

17.12. 2014

28.01. 2015

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

aloitus totsu kurssin työtavat ympäristöterveydenhuollon määrittely, käsitteitä terveyttä ja ympäristöä uhkaavat vaarat

ympäristöterveydenhuollon hallinto ja valvonta

Lainsäädäntö ja säädökset ympäristöterveydenhuollossa

Vesihuolto ja sanitaatio

Ravinto ruokamyrkytykset ja toiminta ruokamyrkytystapauksissa, omavalvonta HACPP

Sisäilma ja siihen liittyvät ongelmat, ympäristöyliherkkyys

Myrkyt ja kemikaalit

Yhdyskuntailma Puun pienpolton ympäristöterveysvaikutukset

Ilmastonmuutos ja ympäristöterveys

Eläinlääkintähuolto ja valvonta Vieraileva luennoitsija AVI sta

Melu, sen torjunta ja muita ympäristöön liittyvät terveysongelmia

loppukoe Viimeinen kerta

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kontaktiopetus  22 h, kokeeseen valmistautuminen  12 h, yksilötehtävät 3 kpl, a 15 h

Arvosanan muodostuminen

Loppukoe 70 % itseopiskelutehtävät 30 %

Edeltävyysehdot

ei ole

Oppimateriaali

Optima materiaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ei ole

Kustannukset opiskelijalle

Ei ole

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Kerätään kurssin jälkeen

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat