SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021012D Aineiden kulkeutuminen ja vaikutus ympäristöön, 2.00 op, 53 h
Ympäristön tutkimustaidot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaNorström Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.12.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika30.05.2014 (klo 08:00) - 15.09.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Essee, Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät 25.02.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata ja raportoida mistä vedessä, maaperässä ja ilmassa esiintyvät aineet ovat peräisin. Opiskelija osaa selittää ainekomponenttien välisiä reaktioita sekä aineiden ja reaktiotuotteiden kulkeutumista ja hajoamismekanismejä erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa selittää aineiden ja tuotteiden vaikutuksia ympäristön tilaan. Opintojakso toteutetaan luennoilla, laboratoriotöillä, työselostuksilla sekä esse/tutkielmana.

Opintojakson sisältö jakaantuu seuraavasti:

  • aineiden kiertokulku vedessä, maaperässä ja ilmassa sekä siitä syntyvät vaikutukset
  • tiettyjen vedessä esiintyvien komponenttien määritys analyysikittien avulla (tarkempi ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa)
  • ympäristölle haitallisten aineiden merkitys ja niiden vaikutukset ihmisten toiminnan seurauksena
  • eri tekijöiden vaikutus aineiden kulkeutumiseen ympäristössä
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Luentoja, kuulustelu, laboratoriotöitä, työselostukset + esseet/tutkielmta sekä opiskelijan itsenäinen työskentely

Arvosanan muodostuminen

Kuulustelun hyväksytty suoritus (60%), laboratorion työselostukset, joissa lähde- yms tiedot sekä muut raportit/esset/tutkielmat (40%). Kuulustelun tehtävät perustuvat osaamistavoitteisiin ja arviointi mainittujen tavoitteiden täytyymiseen asteikolla 1-5

Edeltävyysehdot

Kemia 6 op

Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot, työohjeet, artikkelit yms jaettava materiaali

Verkko-oppimateriaali

Optima

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään koulutusohjelman palautejärjestelmän mukaisesti ja sitä hyödynnetään seuraavan toteutuksen suunnittelussa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat