SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021014C Ilman suojelu, 2.00 op, 53 h
Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaNurmio Juha
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2014 - 31.12.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika22.08.2014 (klo 08:00) - 15.09.2014
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät

28.1.2015

25.2.2015

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelijatunnistaa ilmansuojeluun liittyviä opngelmia ja osaa miettiä ratkaisuja,  osaa arvioida  ympäristönsuojelun viranomaisen toimia ilmansuojelun suhteen  sekä raportoida kunnallisen ilmanlaadun tutkimuksista ja menetelmstiä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 24 h, tentti 2 h, opiskelija itsenäistä työskentelyä 28 h

Arvosanan muodostuminen

Kirjallinen kuulustelu.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Luentomateriaali ja muu oheismateriaali on optimassa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Kunnan viranomainen kertoo Turun kaupungin ilmansuojeluun liittyvistä asioista.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat