SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021016C Julkaisu ja kuvankäsittely, 2.00 op, 53 h
Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaErnvall Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2014 - 30.04.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 24 
Ilmoittautumisaika03.06.2014 (klo 08:00) - 15.09.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö

Arviointi HKS/HYL

Opiskelijat tekevät 3 työtä:
1. Erilaiset esitykset PowerPointilla (yksinään pyörivä, puhujan pitämä, katsojan
navigoima eli ensimmäisellä tunnilla annettu tehtävä)
2. InDesignilla tehty pienimuotoinen julkaisu, johon on itse hankittu kuvat joko
digikameralla tai skannaamalla ja käsitelty PhotoShopilla.
3. Pieni www-sivusto
 

Työt palautetaan viimeistään 1.5.2014 Optimaan

Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.05.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet null 
Opintojakson sisältö  
Arviointi null 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Sisältö ja toteutus:

Kontaktiopetus ja itsenäinen harjoittelu.

Huomaa. Kontaktiopetukset päättyvät marraskuussa 2013, mutta töitä voi palauttaa vielä kevätlukukaudella.

PowerPoint:

Esityksen räätälöinti ja animointi
Video ja ääni esityksessä
 
Photoshop:
Kuvien peruskäsittely ja säädöt. Tasot. Taustan poisto. Kuvien yhdistelyt. Resoluution merkitys työhön
 
InDesign:
Taitto-ohjelman peruskäyttö: Kuvat ja tekstit julkaisussa
Oma suunnittelumalli
Erilaiset taitot: Haitarin ja vihkosen tulostus, julkaiseminen sähköisesti PDF-muodossa
 
www-editorin peruskäyttö
 
Huomaa. Opintojaksolle osallistuja saa oikeudet Optiman työtiloihin, joissa olevien tehtävien ja ohjeiden avulla opiskelija voi syventää osaamistaan. Hän voi myös halutessaan suorittaa Tietokoneen käyttäjän AB-kortin Kuvankäsitely-moduulin
Katso vaatimukset TIEKEn sivuilta http://www.tieke.fi/display/ABkortti/AB-kortti
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Opiskelijat tekevät kolme työtä:

1. PowerPointin käyttö
2. Taittotyö (InDesign Photoshop)
3. Pieni www-sivusto

Kukin työt arvioidaan HKS/HYL. Kun kaikki työt on hyväksytty, opintojakso on suoritettu

Edeltävyysehdot

Tietotekniikan perustaidot pitäisi olla hallussa

Oppimateriaali

Monisteet ja PowerPoint-esitysten tiivistelmät; verkkomateriaalit, myös videoita ohjelmien käytöstä

Verkko-oppimateriaali

Linkitetty Optimaan

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Suositus: Materiaalin teko työelämää varten

Kustannukset opiskelijalle

-

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Samalla tavalla kuin muidenkin Keken opintojaksojen.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat