SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021013D Kaavoitus ja maankäyttö, 3.00 op, 80 h
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0, Kestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm11.09.2014 - 13.11.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.09.2014 (klo 08:00) - 15.10.2014
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 13.12.2014 
Tenttipäivä 13.11.2014 
Uusintatenttipäivät 17.12.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 28.01.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 25.02.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 22.04.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 27.05.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso ( 2op) toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso koostuu kolmen eri luennoitsijan (FT, pof. emer. Harri Andersson, arkkitehti, projektipäällikköSanukka Lehtiö ja kyläasiamies FK Tauno Linkoranta) omasta itsenäisestä aihepiiristä, jotka kaikki tarkastelevat kaavoitusta ja maankäyttöä hieman eri näkökulmista tai erilaisessa suunnitteluympäristössä. Harri Andersson keskittyy omassaa osuudessaan selvittämään kaupunkunkisuunnittelun historiaa, kehittymistä ja nykysuuntauksia ja aatevirtuauksia, jotka vaikuttavat käytännön kaupunksisuunnitteluun. (10 h). Toisena luennoitsijana on arkkitehti Sanukka Lehtiö (Sweco International Oy:stä, 8 h), joka keskittyy käytännön maakäytön suunnitteluun. Hänen osuudessaan käsitellään suomalainen kaavahierarkia, kaavoitusprosessit ja mm arviointi- ja osallistumissuunitelmat sekä kaavoitukseen liittyvä lainsäädäntö. Kolmentena luennoitsija on FK kyläasiamaies Tauno Linkoranta, jonka osuudessa käsitellää maaseudun ja kylien ja haja-asutuslaueiden suunnittelua ja kehittämisät (10 h).

Luennot toteutetaan lähiopetuksena, jonka jälkeen pidetään luentokuulustelu, jossa tentitään yhdellä kertaa kaikkien luennotsijoiden toimittama aineisto ja materiaali.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opntojakso sisältää 28 h luento-opetusta sekä luentokuulustelun. Opintajaksolla ei toteuteta harjoitus- tai ryhmätöitä.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu (1/1) luentokuulustelusta, jossa tentitään luennoitsijoiden Optiman aineisto sekä mahdollisesti muu luennoilla jaettu aineisto.

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aikaisempia suoritettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia

Oppimateriaali

Luennoitsijoiden toimittama aineisto on Optimassa ja mahdollisesti luennoitisjat jakavat luennoilla luentoja tukevaa aineristoa.

Verkko-oppimateriaali

Verkkomateriaalia ei ole

Oppimisalusta

Oppimisalusta on Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luennoitsijat voivat esittää luentoja ja jakamaansa materiaala tukevaa muuta aineistoa.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakson toteuttaminen ei edellytä mitää erityisiä järjestelyjä

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheuduopiskelijoille mitään kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta saa antaa suoraa palautetta luennoitsijoille tai koulutusohjelman johtajalle

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat