SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001001C Ammatillinen kasvu 3, 1.00 op, 27 h
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1084
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2014 - 30.04.2015
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.08.2014 (klo 08:00) - 31.01.2015
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.05.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.11.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 3 opiskelija osaa

·        kuvailla alansa ammattijärjestöjen toimintaa ja tarkoitusta sekä työlainsäädäntöä
·        arvioida ja täydentää omaa opiskelusuunnitelmaansa
·        arvioida ja täydentää omaa urasuunnitelmaansa ja portfoliotaan
 
Opintojakson sisältö

·        Työelämätietous ja yrittäjyys (ammattijärjestöt, työlainsäädäntöä)

·        Opiskelutaidot (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman täydentäminen, portfolion täydentäminen)
 
 
Arviointi
 hyväksytty – hylätty
 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) seuranta, arviointi  ja täydentäminen
  • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa
  • Ympäristösuunnittelijan portfolion työstämisen jatkaminen ja hyödyntäminen osana harjoittelunpaikan hakuprosessia
  • Lähiopetus
  • Koulutusohjelman järjestämät tapahtumat (esim. palautepäivä)
Opiskelijan työmäärän mitoitus

27 tuntia opiskelijan työtä, johon sisältyy otaka-tunneille osallistuminen (lähiopetusta 16 tuntia syksy 2014-kevät 2015), henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun osallistuminen ja valmistautuminen (Soleops) sekä koulutusohjelman järjestämiin tapahtumiin osallistuminen (esim. palautepäivä) .

Arvosanan muodostuminen
  • Asteikko hyväksytty/hylätty
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen  (HOPS)  hyväksytty/hylätty
  •  Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Edeltävyysehdot

Aiempien vuosien  otaka-opintojen hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaali

Härkönen, P. 2000. Portfoliokäsikirja. Ammattikorkeakouluopiskeljoiden ammatillinen kasvu. Laatuupaino Oy, Vihanti 

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Ei ole käytössä.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa. 

Kustannukset opiskelijalle

Ei ole.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään ja se  käsitellään koulutusohjelman palautepäivässä. 

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat