SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021021E Projektin suunnittelu ja hallinta, 2.00 op, 53 h
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
AMMATTIOPINNOT
ToteutusKesätoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.04.2014 - 30.09.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika20.03.2014 (klo 08:00) - 13.06.2014
Toteutustapa Tentti
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2014 
Tenttipäivä 16.06.2014 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö null 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson kesätoteutus koostuu kahdesta teoksesta:

1) Jansson, R. & Juselius, P. (2004). Projektiopas. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Tekes. Helsinki. 42 s.

teos löytyy ja on ladattavissa Tekesin sivuilta: www.tekes.fi/julkaisut/Projektiopas2004.pdf

2) Silfverberg, P. (2007). Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. 128 s + liitesivut.

Teos löytyy hyvin varustetuista kirjastoista. Silfverberg on kiroittanut muutamia muitakin projektinhallintaan liittyviä opaskirjoja ja tätäkin teoksesta saattaa olla uudempi painos.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakso edellyttää noin 50 h työpanostusta

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana (1/1) muodostuu em kirjallisuus tenttimällä

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistumnen ei edellytä aikaisempia opintojaksoja.

Oppimateriaali

Opintojakson oppimateriaali muodostuu em aineistosta.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Projektinhallintaa käsittelevää kirjallaiuutta on runsaasti niin suomen kuin englanninkielellä, joihin kannataa tutustua. Edellä mainitut teokset antavat kuitenkin hyvän step- by- step etenevän esityksen projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Kesätentti toteutetaan kesäkuussa tai elokuussa

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudu kustannuksia opiskeliajlle

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson kirjallisuudesta ja tentittävän materiaalin "hyvyydestä" voi antaa suotaan palautettava opintojaksosta vastaavalle

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat