SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021015C Ympäristöpolitiikka, 2.00 op, 53 h
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot
AMMATTIOPINNOT
Toteutuskesätoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.04.2015 - 28.05.2015
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 10 
Ilmoittautumisaika31.03.2015 (klo 08:00) - 15.05.2015
Toteutustapa Tentti
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste

Toteutustapa

Opiskelu tapahtuu osoitettuun kirjallisuuteen tutustumalla. Opiskelua varten sisältö on jaettu lukuihin/teemoihin, joihin kuhunkin osoitetaan kirjallisuus ja lukemista ohjataan kysymysten avulla. Nämä kysymyksen toimivat myös tenttikysymyksinä. Joka teemasta nostetaan tentissä joku kysymys, jonka pohjalta osaaminen arvioidaan.

Teemat/sisältö

1. Ympäristöpolitiikan käsite.

2. Historia

3. Ympäristöpolitiikan toimijat

4. Tavoitteet

5. Keinot

6. Ympäristöpolitiikan tuloksellisuus

7. Kansainvälisyys

8. Kansalaisyhteiskunta

Arviointi viimeistään 19.06.2015 
Tenttipäivä 27.05.2015 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.06.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Sisältö

1. Ympäristöpolitiikan käsitteestä

2. Ympäristöpolitiikan tausta ja historia

3. Ympäristöpolitiikan toimijat ja toimintajärjestelmät

4. Ympäristöpolitiikan tavoitteet

5. Ympäristöpolitiikan keinoista

6. Ympäristöpolitiikan tuloksista

7. Kansanvälisyys ympäristöpolitiikassa

8. Kansalaisyhteiskunta ympäristöpolitiikan tekijänä

Toteutus

Johdantoluennot teemoista

Yksilö- ja ryhmätyöt ja niiden esittelyt

Kirjallisuus

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärän arviointi

Itsenäistä työskentelyä

Yhteensä 54 h = 2 op

Arvosanan muodostuminen

Arviointi tentin pohjalta  asteikolla 1-5.

Edeltävyysehdot

Yhteiskuntapolitiikka

Oppimateriaali

OPTIMAssa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

EI kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat