SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021018A Taloudelliset ohjauskeinot, 3.00 op, 80 h
Taloudellinen ympäristöohjaus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusKesätoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.04.2015 - 23.12.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2015 (klo 08:00) - 30.11.2015
Toteutustapa Tentti
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson kesätoteutus koostuu seuraavasta kirjallisuudesta, jotka tentitään kerralla:

1) Porvari, M. & Hilden, M (2006). Ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten arviointi. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 122, 51s

Julkaisu on saatavissa internetissä: www.ymparisto.fi/julkaisut

2) Hiltunen, M. (2004). Ympäristönsuojelun taloudelliset ohjauskeinot Suomessa. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöpolitiikka 676, 32s

Julkaisu on saatavissa ainoastaan internetistä: www.ymparisto.fi/julkaisut

3) Nykänen, J (2006). Päästökauppa ja ympäristöhyödykkeiden markkinat. 157s, Edita. Helsinki

4) Ikonen, H. & Kivimäki, A (2006). Suuri harppaus, Edita. Helsinki. tentitään osa I: kehityksen mekanismit (1-108 ss)

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu kokonaisuudessaan kirjallisuuskuulustelusta

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle tai kuulusteluun osallistumien ei edellytä aikaisempia opintoja

Oppimateriaali

ks yllä

Verkko-oppimateriaali

Suomen ympäristökeskukseen aineisto on ladattavissa internetistä ympäristöhallinnon sivuilta.

Oppimisalusta

Ei oppimisalustaa

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ei kirjallisuutta tai oheismateriaalia

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Kesätentin järkestetään kesäkuussa ja elokuussa 2014.

Kustannukset opiskelijalle

Opintojakso ei aiheuta kustannuksia opiskelijalle

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

opintojaksosta voi antaa palautetta tentaattorille

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat