SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021060 Paikkatiedon jatkokurssi, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaKaseva Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 31.07.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 15.01.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 3 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa Mapinfo-ohjelmistoa paikkatietoon liittyvissä ympäristönsuunnittelun projekteissa.

- Opiskelija hallitsee paikkatietokannan luomisen, aineiston paikantamisen ja esittämisen kartalla eri koordinaattijärjestelmissä, kyselyiden ja poimintojen tekemisen tietokannasta, graafisen esityksen laatimisen ja tulostamisen            
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

 Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Kurssi koostuu kontaktiopetuksesta tietokoneluokassa sekä ryhmätyönä tehtävästä käytännön paikkatietotyöstä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu seuraavista osioista:

- Kontaktiopetus & harjoitustehtävät lukujärjestyksen mukaisesti 30 h

- Ryhmätyö (paikkatiedon kehittämistehtävä) 30 h

- Kertaus, harjoitustehtävät ja oman osaamisen kehittäminen 20 h

Arvosanan muodostuminen

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kurrsin läpäisy vaatii harjoitustehtävien ja ryhmätyön hyväksytyn suorittamisen.

Edeltävyysehdot

Gis-kurssi tai muutoin hankittu paikkatiedon perusteiden hallitseminen.

Oppimateriaali

Jaetaan kurssin yhteydessä.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

ei välttämättömiä kustannuksia.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautteenanto Turun AMK:n palautekäytännön mukaan.

Lisäksi kurssin lopulla pidetään palautetunti.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat