SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021014D Maaperän suojelu, 2.00 op, 53 h
Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajatKaseva Antti
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 31.07.2014
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 20.03.2014
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2014 
Tenttipäivä 25.03.2014 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

opintojakso koostuu maaperän pperusteista sekä maaperän ja pohjavedensuojelun perusteista

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson laajuus on 2 op, joka tarkoittaa 54 h keskimääräsitä työpanosta.

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu luentokuulustelusta (1/1) , joka pidetään luentojakson päätteeksi. Luentoaineistojen (Optima) lisäksi tentitään erikseen sovittava kirjallisuus

Edeltävyysehdot

Luennoille osallistumien ei edellytä aikaisempien tiettyjen opintojaksojen suorittamista. toivittavaa on, että opiskelijalla olisi peruskäsitys ympäristönsuuunittelijan tehtäväkentästä.

Oppimateriaali

Oppimateriaali on Optimassa. Lisäksi tentitään luentojen ohella erikseen sovittava kirjallisuus

Verkko-oppimateriaali

Optimassa on aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Lisäksi mainituissa aineistossa saattaa olla linkkejä, jota kannattaa lukea oheisaineistona ja kiinnostuksen mukaan

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Muu tentittävä kirjallisuus ilmoiettaan erikseen (pilaantueen maan kösittelyyn liittyvä)

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Vieraileva luennotsija: Turun kaupungin jätehuoltoinsinääri. Luennot sopivat myös jätehuolto-opintojaksoa suorittavalle

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudu kustannuksia opiskelijalle

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat