SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021035B Harjoittelu 2, 12.00 op, 320 h
Harjoittelu
HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015, Kevät 2013-2014, Kevät 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 15.01.2014
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija suorittaa harjoittelun koulutusohjelman hyväksymässä harjoittelupaikassa.

Ennen harjoittelun alkamista opiskelija hyväksyttää ja palauttaa harjoittelusopimuksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle ja tekee harjoittelusuunnitelman.

Harjoittelun aikana opiskelija tekee sopimuksessa sovitut tehtävät harjoittelupaikassa sekä palauttaa optimaan oppimistehtävät ja harjoitteluraportin.

Harjoittelun jälkeen opiskelija  osallistuu koulutusohjelman järjestämään harjoittelun raportointiseminaariin ja  raportoi omasta harjoittelustaan.

Opiskelija esittää omasta harjoittelustaan harjoittelu- tai työtodistuksen. 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Harjoittelu 2 on 324 tuntia opiskelijan työtä, joista yht. n. 10 tuntia harjoittelusuunnitelman, oppimistehtävien ja raportin tekemiseen sekä harjoittelun palauteseminaariin osallistumiseen

Arvosanan muodostuminen

 Hyväksytty/täydennettävä

Edeltävyysehdot

harjoittelu 1

Oppimateriaali

Optima-alustalla harjoitteluohje, muuta tarvittavaa tietoa ja lomakepohjat

Verkko-oppimateriaali

Verkko-oppimateriaali on Optimassa Harjoittelu kansiossa

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

harjoittelupaikan osoittama materiaali

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Harjoittelun raportointiseminaari syyskuussa 2014

Kustannukset opiskelijalle

mahdolliset matka- ja ruokailukustannukset

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Harjoittelun raportointitilaisuudessqa ja/tai palautetpäivässä

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat