SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021015B Sosiaali- ja terveyspolitiikka, 2.00 op, 53 h
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajatKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo1
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2014 - 31.03.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 31.01.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 04.04.2014 
Tenttipäivä 21.03.2014 
Uusintatenttipäivät 14.05.2014 klo 15:15-18:15
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tavoitteet:

- Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspolitiikan yhteiskuntapolitiikan osana, tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan palvelujärjestelmän ja osaa tarkastella sitä kestävän kehityksen näkökulmasta

- Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspolitiikan merkityksen kansallisesti ja kansainvälisesti

- Opiskelija tuntee ihmisten terveyskäyttäytymisen yhteiskunnallista merkitystä, sen yhteyden kestävään kehitykseen ja tietää terveyskäyttäytymiseen liittyviä vaikutuskeinoja

 

Suoritustavat:

- luennot vko 2- 7, 9 ja 12-13

- kirjallisuus

- ryhmätyöt

Opiskelijan työmäärän mitoitus

lähiopetusta 18 h

opetusmateriaalit  22

ryhmätyö   15

 

Arvosanan muodostuminen

Arvosana annetaan asteikkolla 0-5 suraavasti.

 Arvosanan muodostuminen:

Arvioinnin kohteena tieto-, taito- ja asennetaso seuraavasti:

  1. (läpimenotaso)

 Tietää keskeisiä alan käsitteitä

 Tuntee ja osaa pääpiirtein tarkastella sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kestävän kehityksen näkökulmasta

 Asennoituu tehtäviinsä niin, että ne tulevat aikataulussa hoidetuksi

 

3. (hyvä)

 Tuntee keskeiset käsitteet, niiden väliset suhteet ja hierakriat

 Tuntee ja osaa tarkastella monipuolisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan merkitystä kestävään kehitykseen pyrittäessä

 Asennoituu tehtäviinsä ammatillisesti ja tunnistaa niiden merkityksen

 

5. (kiitettävä)

 Tuntee käsitteet, niiden suhteet   ja osaa tarkastella niiden avulla kohteena olevia ilmiöitä ammatillisesti ja havainnollisesti

 Tuntee ja osaa havainnollisesti tarkastella  sosiaali- ja terveyspolitiikan  kehitystrendejä ja niiden  merkitystä kestävään kehitykseen pyrittäessä

 Asennoituu tehtäviinsä vastuullisesti, ammatillisesti ja kehittävästi

Edeltävyysehdot

Yhteiskuntapolitiikka

Oppimateriaali

Oppimateriaali Ilmo Massa 2009 (toim.) Vihreä teoria: ympäristö yhteiskuntateorioissa. Gaudeamus, Helsinki. Luku

 

 Ympäristösosiaalipolitiikan lähtökohta. (Hirvilammi, Massa)

 

Palola, Elina & Karjalainen, Vappu 2011 (toim.) Sosiaalipolitiikka. Hukassa vai uuden jäljillä? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Luvut

 

 Onko puhe Suomesta pohjoismaisena hyvinvointivaltiona perusteltua? (Hellsten)

 

 Sosiaalipolitiikka,  altavastaajasta planeetan pelastajaksi? (Helne, Hirvilammi, Laatu)

 

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat