SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021021D CAD, 2.00 op, 53 h
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaHyyppä Ville
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 31.07.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 31.01.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 Opintojaksolla on luentoja/ohjattua harjoitustyön tekemistä 22 tuntia.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana muodostuu harjoitustyöstä, jossa arvioidaan erikseen raporttiosuus sekä CAD-suunnitelma. Mikäli arvioinnit eroavat toisistaan CAD-osuudella on suurempi painoarvo.

Edeltävyysehdot

Tietotekniikan sekä toimisto-ohjelmistojen perusteet

Oppimateriaali

AutoCAD-oppaat, luentoaineistot, KATU 2002 

Verkko-oppimateriaali

Opintojakson materiaalit löytyvät kokonaisuudessaan Optimasta.

 

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Harjoitustyön loppuraportissa on opintojakson palautteelle varattu oma kohtansa.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat