SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021012B Fysikaaliset tutkimustaidot, 2.00 op, 53 h
Ympäristön tutkimustaidot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2013-2014
VastuuopettajaAittapelto Suvi
Muut opettajatKaseva Antti
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 05.05.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.12.2013 (klo 08:00) - 15.03.2014
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 05.06.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Turun ammattikorkeakoulu
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
 

Kurssin aikana kokoonnutaan 8 kertaa.

1. kerta: Kurssin esittely, työturvallisuusasioita, tulosten käsittely ja työselostuksen laatiminen, tiheyden määritystyö.

2. - 5. kerta: Työkierto, joka käsittää laboratoriossa  pienryhmissä tehtävät työt:

  • Elintarvikenäytteen Cs-aktiivisuus/ Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus
  • Lamppujen vertailua
  • Keittolevyn hyötysuhde
  • Lämpölaajeneminen

6. kerta: Perehdytys kentällä tehtäviin töihin

7. -8. kerta: Kentällä tehtävä työt

  • Virtausmittauksia
  • Melumittauksia
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Harjoitustyöt n. 27 h

Itsenäinen opiskelu (töihin valmistautuminen, selostusten laatiminen) n. 27 h

Arvosanan muodostuminen

1. kerta:ei arviointia

2.-5. kerta:Keittolevyn hyötysuhde -työstä tehdään selostus, joka arvioidaan pisteillä 1-5. Lopuista töistä arvioidaan työn suoritus ja siihen valmistautuminen pisteillä 1-3. 

6. kerta: ei arviointia

7. kerta: työselostus, joka arvioidaan pisteillä 1-5

8. kerta: työselostus, joka arvioidaan pisteillä 1-5

Selostuksen arviointiin vaikuttaa myös työn suoritus ja työhön valmistautuminen. Kurssin arvosana määräytyy yhteispistemäärän (max 24 p) mukaan.

Edeltävyysehdot

Fysiikka-kurssin tietoja ja taitoja edellytetään.

Oppimateriaali

Työohjeet ym. Optimassa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat