SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001019B Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation, 2.00 op, 53 h
Svenska i arbetslivet
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1136
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014, Kevät 2013-2014
VastuuopettajaNiittymäki Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 01.03.2014
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.07.2013 (klo 08:00) - 01.02.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Suullinen tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 13.03.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät 02.04.2014 klo 15:15-18:15, 14.05.2014 klo 15:15-18:15, 24.09.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT)), 22.10.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 26.11.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 17.12.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 28.01.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija osaa

  • kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
  • kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
  • viestiä asiakaslähtöisesti
  • käyttää oman alan keskeistä terminologiaa
 
Arviointi

Kirjallisen taidon arviointi asteikolla 1-5.

Tasokuvaus

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

 

 

Seuraavassa on koko opintojakson (Svenska i arbetslivet, 3op) toteutussuunnitelma. Suunnitelman mukaan sekä suullista että muuta kielitaitoa harjoitellaan rinnakkain koko opintojakson ajan.

LÄHITUNNIT (36 h)

Syksy 2013

Tunnit 1-4 Presentationer, Studierna i utbildningsprogrammet för hållbar utveckling, Text A

Tunnit 5-6 Att ta emot en gäst

Tunnit 7-8 Text B Samhällsplanering

Tunnit 9-10 Vägledning

Tunnit 11-12 Text C Att arbeta som miljöplanerare

Kevät 2014

Tunnit 13-16 Att förhandla

Tunnit 17-18 Text D Energi

Tunnit 19-28 Alakohtaisia tekstejä opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan: kirjallisia ja suullisia harjoituksia

Tunnit 29-30 Kirjallinen koe

Tunnit 31-36 Suulliset esittelyt pienryhmissä

ITSEOPISKELU (45h)

kotitehtävät 14 h

valmistautuminen kokeeseen 8 h

suullisen esityksen valmistelu 6 h

tekstitehtävät 10 h (tekstit valitaan yhdessä)

työhakemus 7 h

Opiskelijan työmäärän mitoitus

36 h lähitunteja, 45 h itseopiskelua

Arvosanan muodostuminen

Opintojaksolla edellytetään aktiivista läsnäoloa (vähintään 75 % lähitunneista).
Mikäli poissaolotuntien määrä on yli 25 %, arvosana alenee. Kokeeseen saa
osallistua, kun on ollut läsnä tunneilla vähintään 50 %, mutta tuolloin kokeen
arvosana ei ole opintojakson arvosana. Esim. arvosana 1 ei riitä läpäisyyn.
Arvioinnissa käytetään valtakunnallisia ammattikorkeakoulujen ruotsin kielen
arviointiin luotuja kriteerejä.

 

Opintojakso arvioidaan arvosanoin 0 - 5.

 

Arviointiin vaikuttavat:

kirjallinen koe (arviointi 0-5)

suullinen esittely (arviointi t,h,k ammattikorkeakoulujen taitotasoasteikon mukaan)

tuntiaktiivisuus

tehtävien suorittaminen

läsnäolo tunneilla

Edeltävyysehdot

Opiskelija osaa käyttää ruotsin kielen perusrakenteita kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä sekä hallitsee sanastoa tyydyttävästi.

Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Tehtävien  sekä suullisen ja kirjallisen kokeen hyväksytty suorittaminen antaa opiskelijalle tutkintotodistukseen arvosanan asetuksen mukaisesta ruotsin kielen taidosta. Arvosanat 1-3= tyydyttävä taito ja arvosanat 4-5= hyvä taito.

Kustannukset opiskelijalle

Materiaalin kopiointikustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta kerätään suullisesti opintojakson aikana sekä kirjallisesti opintojakson lopussa. Kooste palautteesta annetaan opiskelijoille ja koulutuspäällikölle.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat