SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021052 Ravitsemusekologia, 3.00 op, 80 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaKestävän kehityksen koulutusohjelma henkilo0
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm11.09.2013 - 11.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 8 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 10.10.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2014 
Tenttipäivä 11.12.2013 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija perehtyy ravitsemusekologiaan, globaaliin ravinnon tuotantoon ja ravinnon riittävyyteen.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastaluonnonympäristön toiminnan tunteminen ja tilan parantaminen, kestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen
Toteutus

Opettajana Laura Mattinen

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kurssi muodostuu (3x27hoo):

Lähiopetusta on 26 tuntia

Oppimispäiväkirjan kirjoitus 25 tuntia

Ryhmätyö 30 tuntia (sis. Opponoinnin!)

 

 

 

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu aktiivisesta osallistumisesta luennoilla, oppimispäiväkirjasta ja ryhmätyön esittämisestä, vaatimusten mukaisen kirjallisen raportin palautuksesta sekä toisen ryhmän opponoinnista.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat