SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES10/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021029 Globalisoituminen, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014, Kevät 2013-2014
VastuuopettajaHeikkilä Markku
Muut opettajatMbare Otieno
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES10 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm09.09.2013 - 06.03.2014
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 30.09.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Essee, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 20.03.2014 
Tenttipäivä 06.03.2014 
Uusintatenttipäivät 14.05.2014 klo 15:15-18:15, 24.09.2014 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT))
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 20.03.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää kansainvälisen talouden ja oikeuden merkityksen kestävän kehityksen yhteiskuntaan pyrittäessä.

- Opiskelijalla on tietoa eri kansojen omasta kulttuureista ja sen vaikutuksista maan yhteiskuntapolitiikkaan.

- Opiskelija hahmottaa verkostoitumisen tarpeellisuuden ja siitä saatavan hyödyn.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä / hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojaksossa tarkastellaan globalisaatiokäsitettä monipuolisesti sen eri ulottuvuuksista käsin.  Pääpaino on kuitenkin taloudellisessa globalisaatiossa, jota globalisaatiolla yleisesti tarkoitetaan (globalisaation suppea määritelmä). Tavoitteena on, että opiskelija saa kattavan kuvan myös globalisaation vaikutuksista kulttuurien ja yhteiskuntien kehitykseen ja tulevaisuuteen.  Opiskelija ymmärtää myös globaalin yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeyden.

Sisältö:

- Käsite, historia, ulottuvuudet, trendit, etiikka  (Markku Heikkilä)

- Erilaisia näkökulmia globalisaatioon (Otieno Mbare, Markku Heikkilä):

* Globalisaatio ja kehitysmaat (O), Globalisaatio ja köyhyys (O), Globalisaatio ja ympäristö (O), Globalisaatio ja kestävä kehitys (O), Globalisaation kulttuuriset vaikutukset (O).

* Globalisaatio ja maailmantalous (M), Globaali sääntely (M), Monikansallisten yritysten rooli maailmantaloudessa (M), Suomen talous ja sen globaalit menestystekijät (M), Uuden tietoyhteiskunnan vaikutukset (M).

Lähiopetusta 88 tuntia:

- syyslukukausi 2013:  Otieno Mbare 22 tuntia, Markku Heikkilä 22 tuntia.

-kevätlukukausi 2014:  Otieno Mbare 22 tuntia, Markku Heikkilä 22 tuntia.

Lisäksi yksilötehtäviä ja laajempia kirjallisia paritehtäviä.

Kirjallinen tentti kevätlukukaudella 2014 opintojakson päättyessä.

Opiskelijoiden itsenäinen työskentely yhteensä 128 tuntia (8 x 27 t - 88 t).

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Luennot 88 t, esseen/raportin laatiminen 65 t, tenttiin valmistautuminen 60 t ja tentti 3 t.

Arvosanan muodostuminen

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen tentti ja hyväksytyt harjoitustyöt.  Tentin paino 50 %, harjoitustyön paino 50 % arvosanassa.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Opettajien luentomateriaalit ja muu heidän edellyttämänsä materiaali (mahdolliset artikkelit, kartat jne.).

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima oppimisympäristöä käytetään opintojakson aikana (opiskelumateriaalit, palautuslaatikot, arviointi ja palautteen antaminen tehtävistä.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palautetta kerätään jakson aikana opiskelijoilta vuorovaikutteisesti luennoilla ja tentin yhteydessä kirjalllisesti.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat