SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021019C Organisaation toimintajärjestelmät, 4.00 op, 107 h
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 20.09.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2014 
Tenttipäivä 31.10.2013 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Opitojaksoon sisällytetään myös lyhyt 2-4 h mittainen esseekirjoitelma, jossa opiskelija pyrkii hahmottamaan laatujärjestelmän peruskehittämistyötä. Mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon sisällytetään myös lyhyt yritysvierailu, joka viime vuosina on suuntautunut Senaattikiinteistöihin. Vierailu mahdollistuu mikäli sopiva ajankohta puoli ja toisin on löydettävissä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärä, noin 100 h, koostuu osallistumisesta luennoille, essee kirjoitamiseen sekä tutustumisesta oheiskirjallisuuteen

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana muodostuu luentokuulustelusta, mahdollisesti erikseen sovittavasta kirjallisuudesta sekä essseen hyväksytystä palauttammisesta

Edeltävyysehdot

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempia opintojaksoja

Oppimateriaali

Opetusmateriaali on pääsäanntöisesti optimasssa. Luontojen tenttimisen yhteydessä tentitään myös aihetta käsittelevä kirja, joka ilmoitetaan myöhemmin.

Verkko-oppimateriaali

matriaaöi on Optimassa

Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luentokuulustelun yhteydessä tentittävä kirja ilmoitetaan myöhemmin. Optimassa olevat kaksi kirjaa (opinnäytettä) on tarkoitettu oheisluettavaksi, opiskeltavan asian syventämiseen

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat