SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021013A Ihminen ja terveys, 2.00 op, 53 h
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaMatilainen Hilkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.06.2013 (klo 08:00) - 31.10.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 15.11.2013 
Tenttipäivä 31.10.2013 
Uusintatenttipäivät

Ensimmäinen uusinta on 27.11.2013

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.05.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opiskelija saa perustiedot  ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja ravitsemuksesta ja on selvillä elimistön reagointitavoista erilaisiin ympäristöperäisiin ärsykkeisiin ja ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveyden kannalta:

Ihmisen rakenne ja toiminta (itsenäinen opiskelu ja osaamisen näyttö tenttimällä opintojakson alussa, arviointi hyväksytty/hylätty)

Ravitsemuksen merkitys ihmiselle: ravitsemusfysiologia ja vaihtoehtoiset ruokavaliot ravinnon tarpeen turvaajina

Ympäristöperäisten ärsykkeiden pääsy elimistöön, kulkeutuminen siellä ja erittyminen

Elimistön puolustusreaktiot erilaisia ympäristöärsykkeitä vastaan 

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 tuntia, josta lähiopetusta 21 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 33 tuntia.  

Arvosanan muodostuminen

Opettaja-arviointi, arviointiaineistona tenttivastaus. Opintojakso arvioidaan normaalisti asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus myös edellyttää ja  läsnäoloa tunneilla (n. 30 %).  

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Oppimateriaali

Moniste, luentomateriaali ja opettajan osoittama muu materiaali, esim. asiantuntijaorganisaatioiden www-sivut.  

Verkko-oppimateriaali

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimateriaali (1 op)..   .  

Oppimisalusta

Optima-oppimisalusta

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Opettajan osoittama muu materiaali, esim. linkit  optimassa ja  asiantuntijaorganisaatioiden www-sivut 

 

Nýsten A.2008: Kemikaalikimara, soveltuvin osin

  Shingler N. 2011: Marjoja ja maskaraa

Tuomisto J. 2012: Siittiökato

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

 Oppimateriaalin hankinnasta johtuvat kustannukset.

Oppimateri  

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullinen palaute ja sen käsittely tentin palautuksen yhteydessä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus palautteen antoon koulutusohjelman palautepäivässä, jossa se myös käsitellään.  

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat