SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021021C GIS, 2.00 op, 53 h
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaKaseva Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 30.09.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Luennot ja harjoitukset ATK-luokassa.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson koko 2 op tarkoittaa noin 53 tuntia opiskelijan työnä.

Suunniteltu mitoitus:

- Luennot ja harjoitustyöt ATK-tiloissa 24 h

- Aineistoon perehtyminen 10 h

- Annetut harjoitustehtävät 4 h

- Valmistautuminen harjoitustyöhön ja opitun kertaaminen 15 h

Arvosanan muodostuminen

Arvosteluasteikko: hyväksytty / hylätty

Edeltävyysehdot

-

Oppimateriaali

Optiman kautta jaettava lisämateriaali ja luentomateriaalit.

Verkko-oppimateriaali

-

Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

-

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

-

Kustannukset opiskelijalle

-

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Turun AMK:n ohjeistuksen mukainen palautteen keräämisjärjestelmä on kerran vuodessa järjestettävä koulutusohjelmakohtainen palautepäivä. Saatu palaute käydään läpi yhtenä ennakkoon sovittuna päivänä.                     Yleispalautetta opiskelijat voivat antaa myös opiskelijabarometrin muodossa. Sen tulokset käydään opettajakohtaisesti ja koulutusohjelman kokouksessa läpi.

Kurssin lopussa järjestetään erillinen ko. kurssia koskeva palautetunti!

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat