SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021012A Kemialliset tutkimustaidot, 3.00 op, 80 h
Ympäristön tutkimustaidot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014
VastuuopettajaVaskikari Jaana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm16.09.2013 - 31.12.2013
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 6 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika18.06.2013 (klo 08:00) - 10.10.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö, Raportti

esitys

Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Lemminkäisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 30.01.2013 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 30.01.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

9x4h työkertaa Bioalojen laboratoriossa

Työt tehdään yksin tai pareittain opettajan määräämässä järjetyksessä. Töihin valmistaudutaan etukäteen Optimassa olevan aineiston avulla. Muistiinpanot tehdään reaaliajassa työpäiväkirjaan ja henkilökohtaiset raportit (3) palautetaan 2 viikon sisällä. Viimeisellä kerralla työt käydään vielä läpi opiskelijoiden esitysten muodossa.

1. Perehdytys laboratorion turvallisuuteen ja työskentelytapoihin.

2. Testi Optimassa ennen 2. työkertaa. Seoksen komponenttien erotus

3. Ionireaktioita: salapoliisityö

4. pH ja indikaattorit

5. Titraus

6. Titraattori

7. Spektrofotometri

8. Salmiakin määritys

9.  Fysikaaliset vakiot

jätteiden käsittely, siivous ja esitykset

Opiskelijan työmäärän mitoitus

15 h ennakkoperehtymistä tulevaan työhön ja työsuunnitelma työpäiväkirjaan

36 h laboratoriotyöskentelyä

12 h tulosten käsittelyä ja päätelmät

2 h oppimispäiväkirjan täyttäminen

13 h työselostusten laadinta

2 h esityksen valmistelu

yhteensä 80 h = 3 op

Arvosanan muodostuminen

hyväksymisehdot:

100% läsnäolo laboratoriossa

hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, muistiinpanot, raportit ja esitys (arvosana 1-5) 

Edeltävyysehdot

osallistuminen koulutusohjelman kemian teoriaopintoihin

Oppimateriaali

OPTIMASSA

Verkko-oppimateriaali

Työohjeet

Käyttöohjeet

Kuvia

Videoita

linkkejä tarpeellisille sivuille

Työselostuksiin ja laboratoriotyöskentelyyn liittyviä ohjeita

Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

"Laboratoriotyön perusteet" Edita Hänninen et al

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Lähiopetus tapahtuu Bioalojen laboratoriossa Lemminkäisenkatu 30 2. kerros A216 tai A215

Kustannukset opiskelijalle

laboratoriotakki, turvalliset sisäkengät, suositellaan omia suojalaseja

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

ko:n käytännön mukaisesti

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat