SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021012C Biologiset kenttätutkimukset, 3.00 op, 80 h
Ympäristön tutkimustaidot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014, Kevät 2013-2014
VastuuopettajaLyytinen Sami
Muut opettajatKaseva Antti
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2013 - 31.07.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.08.2013 (klo 08:00) - 15.09.2013
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 19.10.2013 
Tenttipäivä 05.10.2013 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 19.10.2014 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson koko 3 op tarkoittaa noin 81 tuntia opiskelijan työnä.

Se jakautuu keskimäärin seuraavasti:

- luokkahuoneessa tapahtuva lähiopetus 24 h

- maastossa tapahtuva lähiopetus:

   - vesistöpuolen osuus 8 h  (4 h vesistötutkimukset, 4 h kosteikkoseuranta)

   - luontokartoitukseen liittyvä osuus 6 h

- omatoiminen tietämyksen ja osaamisen kehittäminen 43 h

Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luontokartoitukset:

http://archive.ilmb.gov.bc.ca/risc/pubs/tebiodiv/sif/index.htm

http://www.luomus.fi/seurannat/linnut.htm

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojaksoon kuuluu kaksi osaa, joista ensimmäinen, noin 2 op:n suuruinen, järjestetään syksyllä 2011. Siinä käydään luentosalissa läpi opintojaksoon liittyvää teoriaa, toteutetaan 1. maasto-osio ja jakson päätteeksi järjestetään tentti. Kevätlukukaudella 2012 opintojaksolla järjestetään 2. maasto-osio ja laajennetaan teoria tietoa luennoilla. Maasto-osioissa käydäään teoriaosion tuomaa tietoa läpi maasto-olosuhteissa ja niitä koskee läsnäolopakko.

 

Kustannukset opiskelijalle

Maasto-osiosta saatta koitua opiskelijalle kustannuksia Turun lähistöllä sijaitseville kohteille kulkemisesta.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

 

Turun amk:n ohjeistuksen mukainen palauteen keräämisjärjestelmä on kerran vuodessa järjestettävä koulutusohjelmakohtainen palautepäivä. Opiskelija voi antaa yleispalautetta opiskeluunsa liittyvistä asioista. Saatu paalute käydään läpi yhtenä ennakkoon sovittuna päivänä. Yleispalautetta opiskelijat voivat antaa myös opiskelijabarometrin muodossa. Sen tulokset käydään opettajakohtaisesti ja koulutusohjelman kokouksessa läpi.

Opintojaksoon liittyvää palautetta voi tällä kurssilla lisäksi antaa nimettömänä optiman kautta jaettavan nettikyselylomakkeen kautta. Opintojakson opettaja käy palautteen läpi ja antaa siitä ryhmälle tiivistetyn raportin joko suullisesti tai kirjallisesti.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat